นิวยอร์ก
พาซาเดนา
อ๊อกซ์ฟอร์ด
ทอร์เบย์

สี่แคมปัส หนึ่งการศึกษาที่สร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริงกับโรงเรียนมัธยมเอกชนนานาชาติแบบประจำของเรา

เปิดโลกผ่านการศึกษา

75+

สัญชาติ

7:1

สัดส่วนนักเรียนต่อเจ้าหน้าที่

โรงเรียนมัธยมเอกชนนานาชาติต่างประเทศที่พร้อมสนับสนุนให้นักเรียนได้เติบโตอย่างมั่นใจ สามารถปรับตัวได้กับทุกสถานการณ์ และพร้อมสำหรับการเป็นพลเมืองของโลกในอนาคต

แนวทางเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเรา

ปรัชญาการศึกษาของเรา มีรากฐานมาจากการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง การศึกษาอย่างครอบคลุม และการเรียนรู้จากความหลากหลายทางวัฒนธรรม


รูปแบบการศึกษาของ EF Academy จะมีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยอยู่เสมอ เนื่องจากความเป็นสากลที่แฝงอยู่ในทุกส่วนของประสบการณ์ ตั้งแต่การพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เชิงโต้ตอบในชั้นเรียน ไปจนถึงการเรียนรู้ด้วยตัวเองในคลับและกิจกรรมต่างๆ เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาของนักเรียนแต่ละคนอย่างเต็มที่ ภายในโรงเรียนมัธยมเอกชนของเรา

13

จำนวนนักเรียนต่อชั้นเรียนโดยเฉลี่ย

100+

ชั้นเรียนให้เลือกลงเรียน

150

กิจกรรมมหาวิทยาลัยที่จัดขึ้นประจำปี

99%

ได้เข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย

โปรแกรมของเรา

  • โปรแกรมที่ครอบคลุมและยืดหยุ่นนี้ คือคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับการเข้าศึกษาต่อที่อเมริกาเหนือ สามารถเพิ่มใบรับรอง IB เพื่อเน้นความชำนาญรายวิชา

  • โปรแกรมการศึกษาแบบองค์รวมและมีความเข้มข้นทางวิชาการ ซึ่งจะเตรียมตัวนักเรียนให้เป็นนักคิดเชิงวิพากษ์และมีอิสระทางความคิด พร้อมสำหรับการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยทุกแห่งทั่วโลก

  • หลักสูตร A-Level มีวิชาไม่มากที่นักเรียนจะต้องเรียนและพัฒนาความรู้ในเชิงลึก เป็นการเตรียมความพร้อมแบบเดิมเพื่อเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของอังกฤษ และได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยทั่วโลกด้วย

ประสบการณ์ของนักเรียน

เลือกแคมปัสของคุณ

เลือกชมแคมปัสโรงเรียนมัธยมนานาชาติต่างประเทศของเรา โดยแต่ละแห่งจะมีคุณลักษณะและสภาพแวดล้อมในรูปแบบเฉพาะตัว

คำถามที่พบบ่อย – EF Academy

นี่คือคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยบางส่วนเกี่ยวกับโรงเรียนมัธยมนานาชาติในต่างประเทศของเรา